यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) :  आधारभूत अवधारणा

यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) : आधारभूत अवधारणा

यो पुस्तकको नाम यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) : आधारभूत अवधारणा हो । यो पुस्तकको लेखक तथा प्रकाशक क्वयेर युथ ग्रुप र क्याम्पेन फर चेन्ज हुन् ।

यस पुस्तक प्रकाशन बारेमा हामी प्रकाशक संस्थाहरूको सार्वजनिक वक्तव्य पढ्न यता थिच्नुहोस्

यस पुस्तक पिडिएफ र डक संस्करण दुबैमा उपलब्ध छ ।

PDF file

पिडिएफ फाइलमा

MS Word file

डक फाइलमा

2 Comments

  1. Pingback: Activists demand the new child rights policy revised to make it queer-friendly – Doink News

  2. Pingback: Activists demand the new child rights policy revised to make it queer-friendly | SM BLOG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: