रिट निवेदनहरू

रिट निवेदनहरू

यस संस्थाले विशेषतः क्वयेर युथ ग्रुप संस्थासँगको साझेदारीमा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) सम्बन्धीका विषयवस्तु सम्बन्धी नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका छौँ । ती रिट निवेदनहरूसँग सम्बन्धित कागजातहरू देहाय अनुसार सूचिकृत छन् ।

यी रिट निवेदनका केही दस्तावेजहरू अङ्ग्रेजीमा पनि उपलब्ध छन् । त्यसका लागि देहायको लिङ्कमा जानुहोला ।

यी सबै रिट निवेदनको बारेमा सामाजिक संजालमा चर्चा गर्दा देहायको ह्यासट्याग प्रयोग गर्दैछौँ : #PoMSOGIESCwritNepal

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली समेत वि. संघीय संसद समेत

रिट नं :- ०७८-WO- ११४५

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली वि. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्

रिट नं :- ०७८-WO-१००२

रुक्शना कपाली वि. राहदानी विभाग समेत

रिट नं :- ०७८-WO- ०९९९

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली समेत वि. संघीय संसद समेत

रिट नं :- ०७८-WO- ०९००

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली वि. कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र समेत

रिट नं :- ०७८-WO-०८४७

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली वि. गृह मन्त्रालय समेत

रिट नं :- ०७८-WO-०६१४

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली वि. गृह मन्त्रालय समेत

रिट नं :- ०७८-WO-०६१३

क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली समेत वि. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत

रिट नं :- ०७८-WO-०३७५

रुक्शना कपाली वि. निर्वाचन आयोग समेत

रिट नं :- ०७७-WO-१२४४

रुक्शना कपाली र इशान रेग्मी समेत वि. केन्द्रिय तथ्यांक विभाग समेत

रिट नं :- ०७७-WO-१२४३

रुक्शना कपाली वि. नेपाल सरकार समेत

रिट नं :- ०७७-WO-०९७३

रुक्शना कपाली र इशान रेग्मी समेत वि. नेपाल सरकार समेत

रिट नं :- ०७७-WO-०६९५

One comment

  1. Pingback: Writ petitions – Campaign for Change

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: